:: Home :: About Us :: NGO Profiles :: NGO Board :: Site Map :: Feedback :: Contact Us  
      KEY AREAS
Youth Empowerment  
Agriculture  
Capacity Building  
Economic Empowerment  
Education  
Environment  
Good Governance  
Health  
HIV/AIDS  
ICT  
Legal Rights  
Multi Sectors  
People with desability  
Poverty Alleviation  
Service Sector  
 
  USEFUL LINKS
a
President's Official Website
a
National Council of Ngo's
Ministry of Community Development,Gender and Children
Tanzania National Website
Community Development Insititutes
Tanzania Development Gateway
United Republic of Tanzania, Wananchi Portal
  More Links >>

 

 
  MEMBERS OF THE BOARD (2008-2010)  
 
 
 
Dkt. Natu E. Mwamba
CHAIRPERSON
 
 
Mh. Joachim E. Simpasa
VICE CHAIRPERSON
 
Bw. Marcel S. Katemba
SECRETARY
 
h
Mh. Haroub S. Masoud
MEMBER
 
p
Bw. Petro P. Ahham
MEMBER
 
Bw. George J. Kanga
MEMBER
 
Bibi. Hidaya Mohamed  
MEMBER
 
Bw. Geofrey Tweve
MEMBER
 
Bibi Mary J. Mwingira
MEMBER
 
Bibi. Mary F. Luwilo
MEMBER
 
MAFANIKIO YA BODI

Katika kipindi cha kuanzia Mei 2005 hadi Desemba, 2007 Bodi imefanikiwa yafuatayo:-

(a)NGOs 2,107 zimesajiliwa chini ya Sheria ya NGOs Na. 24/2002.

(b)Benki ya Takwimu ya NGOs imeimarika.

(c)Mahusiano na Baraza la Taifa la NGOs yameimarika.

(d)Kufuatilia miradi ya NGOs, kukutana na wadau wa NGOs na kutoa ushauri mbalimbali kuhusu uendeshaji wa sekta ya NGOs nchini.

MAWASILIANO

Mawasiliano yote yafanyike kupitia anuani ifuatayo:-

Katibu,

Bodi ya Taifa ya Uratibu wa NGOs.

Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto,

S.L.P. 3448 DAR ES SALAAM

Simu +255 22 2123143, 0754 391942

 
 

 

 

  :: Home :: About Us :: NGO Profiles :: Site Map :: Feedback :: Contact Us